Plötslig sensorineural hörselnedsättning

Sammanfattning

  • Definition:Snabb (inom 72 timmar) nedsättning av sensorineurala hörseln.
  • Förekomst:Ovanligt tillstånd.
  • Symtom:Subjektiv hörselnedsättning, eventuellt med fyllnadskänsla och tinnitus.
  • Kliniska fynd:Stämgaffeltest visar hörselnedsättning av sensorineural typ.
  • Diagnostik:Akut kontakt med öronspecialist för vidare diagnostik.
  • Behandling: Ingen säker effektiv behandling finns. Orala kortikosteroider används i praxis.

Basfakta

Definition

  • Plötslig sensorineural hörselnedsättning (sudden deafness) betecknar ett tillstånd med snabb, inom 72 timmar, nedsättning av hörseln.
  • Definitionen är med minst 30 dB hörselförlust i 3 närliggande frekvenser (audiogram), men kliniskt sätts diagnosen generösare.1-2
  • Idiopatisk plötslig sensorineural hörselnedsättning är en subtyp där ingen orsak kan påvisas fastställas.

Diagnos

Behandling

Prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.