Akut mastoidit

  • Definition:Komplikation till akut mediaotit med lokal spridning av infektion in i mastoidbenet vilket kan leda till ett flertal följdkomplikationer.
  • Förekomst:20–60 fall/år. Vanligast hos barn 0–2 år. 
  • Symtom:Vanliga symtom är nedsatt allmäntillstånd/sjukdomskänsla, feber, öronvärk och sekretion från hörselgången.
  • Kliniska fynd:Lokala fynd (utstående öra, ömhet bakom örat, erytem, svullnad, fluktuerande massa/abscess. Andra fynd såsom feber, tecken på AOM vid otoskopi, svullnad av hörselgången och sekretion från hörselgången förekommer.
  • Diagnostik:Vid misstanke om sjukdomen remitteras patienten akut. Paracentes med odling och bilddiagnostik (DT, MRT) kan bekräfta diagnosen. 
  • Behandling:Består av antibiotikabehandling med/utan paracentes. I vissa fall kirurgisk åtgärd, såsom dränage/punktion och mastoidektomi.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.