Barotrauma

Basfakta

Definition

  • Tryckskillnadstrauma som tillfogats mellanörat/innerörat vid försämrad funktion av örontrumpeten (tuba auditiva).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.