Bullös myringit/otit

  • Definition:Blåsbildning på trumhinnan som kan delas in i bullös myringit eller bullös otit beroende på förekomsten av samtidig akut mediaotit (AOM).
  • Förekomst:Bullös myringit uppstår i cirka 1% av alla fall av AOM och 5 % av fallen av AOM hos barn <2 år men förekommer också hos äldre barn och vuxna.
  • Symtom:Såsom vid AOM men med starkare smärtor.
  • Kliniska fynd:En eller flera blåsor på trumhinnan som ofta är genomskinliga, gula eller bleka, fyllda av serös eller blodig vätska (röd-lila-svart). Nedsatt rörlighet av trumhinnan vid AOM.
  • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av anamnesen och kliniska fynd.
  • Behandling:Såsom vid akut mediaotit (smärtstillande, antibiotika i vissa fall).

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.