Dysfunktion i örontrumpeten

  • Definition:Ett syndrom med en sammanställning av symtom och fynd som talar för dysfunktion i örontrumpeten.
  • Förekomst:Ett vanligt tillstånd, särskilt hos barn. 
  • Symtom:Olika symtom såsom lockkänsla, autofoni och obehag/smärta.
  • Kliniska fynd:Indragen trumhinna kan observeras vid otoskopi. Ibland tecken på hörselnedsättning av ledningstyp.
  • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och kliniska fynd. Tympanometri och audiometri kan bidra till en säkrare diagnos. 
  • Behandling:Ofta ett självbegränsande tillstånd. Bakomliggande utlösande faktorer ska behandlas. Vid kvarstående besvär kan kirurgiska metoder prövas. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.