Otoskleros

  • Definition:Otoskleros är en långsamt progredierande degenerativ sjukdom, med patologisk bennybildning, som drabbar temporalbenet och särskilt benlabyrinten och därmed koklea.
  • Förekomst:Förekommer hos 0,5–1 % av befolkningen och debuterar i ung, vuxen ålder.
  • Symtom:Långsamt ökande hörselnedsättning som är mest uttalad vid låga frekvenser.
  • Kliniska fynd:Lateralisering vid Webers test och negativt Rinnes test.
  • Diagnostik:Aktuella undersökningar kan vara audiometri, tympanometri, stapediusreflex-test och otomikroskopi.
  • Behandling:Behandlas med hörhjälpmedel och ibland kirurgi.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.