Sekretorisk otitis media (SOM)

  • Definition:Ansamling av vätska i mellanörat utan att det föreligger en akut inflammation eller infektion.
  • Förekomst:Mycket vanligt, särskilt hos barn mellan 2–5 år. 
  • Symtom:Små barn kan oftast inte berätta om symtom. Det kan finnas tecken på hörselnedsättning. Vuxna och äldre barn kan berätta om hörselnedsättning, öronsus och balansrubbning.
  • Kliniska fynd:Vid otoskopi syns ibland en vätskespegel eller luftbubblor.  Trumhinnan kan vara något gul-gråaktig. Rörligheten är av trumhinnan är nedsatt. Hörseltest kan utföras hos äldre barn och visar då ledningshinder.
  • Diagnostik:Baseras på anamnes och kliniska fynd. Tympanometri kan bekräfta den nedsatta rörligheten av trumhinnan.
  • Behandling:Autoinflation kan hjälpa. Läkemedel har ingen effekt. Hos vissa barn kan rörbehandling bli aktuell. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.