Traumatisk trumhinneruptur

  • Definition:Ruptur av trumhinnan, i regel på grund av en traumatisk händelse.
  • Förekomst:Förekommer vid bland annat petning i örat, öronspolning, barotrauma, explosioner och slag mot örat. 
  • Symtom:Lätt smärta, hörselnedsättning, öronsusningar och lock för örat.
  • Kliniska fynd:Ruptur/perforation av trumhinnan med blödning/koagel, fynd som talar för hörselnedsättning. 
  • Diagnostik:Baseras på symtom och kliniska fynd. Vid misstanke om mer allvarlig skada kan bilddiagnostik göras.
  • Behandling:I de flesta fall sker en spontan läkning. Behandling mot sekundärinfektion bör övervägas. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.