Burning mouth syndrome (BMS)

  • Definition:En brännande känsla eller dysestesi på tungan eller i munhålan som inte kan förklaras med hjälp av kliniska fynd eller laboratoriefynd.
  • Förekomst:Ovanligt tillstånd som oftast uppträder hos kvinnor, med stigande prevalens med stigande ålder.
  • Symtom:Ofta en brännande känsla, oftast lokaliserad till tungan, men läpp, gom, tandkött, mucosa eller hela munhålan kan vara påverkad. Andra samtidiga symtom kan vara förändrad känsla i munnen, domningar, överkänslighet, allodyni, smakförändringar och torr mun.
  • Kliniska fynd:Inga.
  • Diagnostik:Tillståndet är en uteslutningsdiagnos och därför behöver andra tillstånd uteslutas genom noggrann klinisk undersökning och blodprover.
  • Behandling:Symtomatisk behandling med lokala och systemiska medel kan prövas. Kognitiv beteendeterapi har effekt hos många individer.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.