Kontaktallergi i munhålan

Basfakta

Definition

  • Slemhinnan i munnen är generellt sett mer resistent mot kontaktallergi än vad huden är.1
  • Kontaktallergi kan indelas i tre kategorier:2
    • Allergi som orsakas av odontologiska biomaterial
    • Allergi som orsakas av mat
    • Allergi som orsakas av hygienprodukter
  • Kliniska tecken på kontaktallergi kan vara lichenoida kontaktlesioner, generaliserad stomatit, systemisk kontaktdermatit eller endast subjektiva manifestationer som hypersialorrhea och burning mouth-syndrom.2-3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.