Cancer i munhålan

Basfakta

Definition

  • Cancer i läppen eller munhålan.
  • Tumörer som är lokaliserade i området från läppen till övergången mellan den mjuka och hårda gommen.1
  • Specifika ställen där tumör kan uppstå är läpparna, munbotten, främre 2/3 av tungan, tandköttet, kind och munslemhinnor.
  • Muncancer föregås ofta av förändringar i slemhinnan som är lätta att känna igen, vilket ger möjlighet till tidig diagnos och behandling av förstadier till cancer.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.