Cancer i munhålan

  • Definition:Cancer i tunga, tandkött, munbotten, kindslemhinnan och hårda gommen.
  • Förekomst:Under 2016 registrerades 442 fall i Sverige.Incidensen ökar med drygt 3 % årligen.
  • Symtom:Smärtfritt sår eller en fläck i munhålan.
  • Kliniska fynd:Sår i munhåla, på tunga eller läppar som inte läker på >3 veckor ska hos vuxna föranleda misstanke och remiss till ÖNH-mottagning enligt standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer.
  • Diagnostik:Tilläggsundersökningar är biopsi, DT och eller MR.
  • Behandling:Primärbehandling är kirurgi och ofta postoperativ strålbehandling. Ibland ges medicinsk tumörbehandling.

Basfakta

Definition

  • Cancer i tunga, tandkött, munbotten, kindslemhinnan och hårda gommen:1
    • Om tumören har växt över till flera anatomiska regioner i munhålan klassificeras den efter det område där den har störst utbredning
  • Munhålecancer föregås ofta av förändringar i slemhinnan som är lätta att känna igen, vilket ger möjlighet till tidig diagnos och behandling av förstadier till cancer.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Bild

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.