Oral herpes simplex-infektion

 • Definition:Recidiverande utbrott av små grupperade blåsor på rodnad botten orolabialtt, i vissa fall som primär gingivostomatit, förorsakat av Herpes simplex virus typ 1 (HSV-1) eller 2 (HSV-2).
 • Förekomst:I den vuxna befolkningen i europa har cirka 60–90 % HSV 1-antikroppar och 5–40 % HSV 2-antikroppar. Livstidsprevalensen av orolabial herpes är 20–40 %.
 • Symtom:Primärinfektionen är ofta asymtomatisk, men kan i vissa fall ge svåra symtom med gingivostomatit och feber.
 • Kliniska fynd:Vid recidiverande herpes ses grupperade blåsor på rodnad botten orolabialt.
 • Diagnostik:Diagnos kan oftast ställas på typisk klinisk bild.
 • Behandling:Självläkande tillstånd. Barn med akut gingivostomatit kan behöva stöd för att få i sig vätska.

Basfakta

Definition

 • Herpes simplex-virus av typ 1 (HSV-1) kan orsaka orala infektioner:
  • Akut form vid primär infektion
  • Recidiverande former
 • Den primära infektionen är i de flesta fall subklinisk, men yttrar sig hos 10–15 % som akut herpetisk gingivostomatit.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos.

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.