Cancer i bihålorna

Basfakta

Definition

  • Cancer i de paranasala bihålorna – sinus maxillaris, sinus, ethmoidalis, sinus sphenoidalis och sinus frontalis.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos.

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.