Cancer i näsa och bihålor

  • Definition: Cancersjukdom i näskaviteten, de paranasala bihålorna eller mellanörat.
  • Förekomst:I Sverige insjuknar cirka 64 personer årligen i maligna näs- och bihåletumörer.
  • Symtom:Ensidig nytillkommen nästäppa som inte växlar sida och/eller ensidig återkommande blodig sekretion från näsan. Symtom på ensidig serös mediaotit. Eventuellt huvudvärk eller käksmärta. 
  • Kliniska fynd:Synlig tumör i näsan. Eventuellt kranialnervspåverkan. Ensidig nytillkommen nästäppa som inte växlar sida, ensidig återkommande blodig sekretion från näsan, ensidig serös mediaotit eller nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen som inte varierar i storlek ska föranleda misstanke och till ÖNH-mottagning enligt standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer.
  • Diagnostik:Vid misstanke remiss till ÖNH-mottagning för vidare utredning. Diagnosen bekräftas med histologi. 
  • Behandling:Vanligen kombinerad behandling med kirurgi och strålbehandling.

Basfakta

Definition

  • Omfattar cancersjukdom i näskaviteten, de paranasala bihålorna – sinus maxillaris, sinus ethmoidalis, sinus sphenoidalis och sinus frontalis samt mellanörat.1
  • Nasofarynxcancer, cancer i nässvalget, beskrivs i en annan text.
  • Tumörer stadieindelas olika beroende på om de växer i näshåla, sinus maxillaris, sinus ethmoidalis, sinus sphenoidalis och sinus frontalis eller mellanöra, se Nationellt vårdprogram huvud- och halscancer för detalgerad beskrivning.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos.

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.