Cancer i näsa och nasofarynx

Basfakta

Definition

  • Omfattar cancersjukdom i näskaviteten och i nasofarynx.
  • Nasofaryngealt carcinom:
    • Är ett icke-lymfomatöst skivepitelkarcinom som utgår från epitellagret i nasofarynx1
    • Skivpetielcancer visar olika grader av differentiering och förekommer ofta i närhet av örontrumpetens mynning2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos.

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.