Näsblödning, tillstånd

  • Definition:Näsblödning (epistaxis) är en arteriell eller venös blödning från slemhinnan i näsan, genom näsborrar eller till svalget.
  • Förekomst:Livstidsprevalens är upp till 60 %.
  • Kliniska fynd:Blod kan strömma från näsborre och/eller ned i svalget.
  • Diagnostik:Det kan vara aktuellt att undersöka blodtryck och puls samt Hb, eventuellt B-EVF och eventuellt koagulationsstatus.
  • Behandling:Näsblödningen slutar som regel spontant. Näsblödningar som inte slutar eller återkommande näsblödningar kan remitteras för etsning eller bränning. Vid större blödningar kan det vara nödvändigt med tamponering och inläggning på sjukhus.

Basfakta

Definition

  • Epistaxis.
  • Arteriell eller venös blödning från slemhinnan i näsan, genom näsborrar eller till svalget.
  • Blödning från främre (vanligast)1 eller bakre delen av näsan.2
  • Uppträder ofta återkommande i perioder.
  • Kraftig blödning vid trauma kan bero på skador på stora kärl i ansiktet eller skallbasen.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.