Näsfraktur

  • Definition:En näsfraktur kan vara isolerad eller uppstå i samband med andra ansiktsskador. Innebär brott på näsben eller nässeptum.
  • Förekomst:Skador mot näsan är ganska vanligt. Vid ansiktstrauma utgör näsfrakturer cirka 40 % av alla benskador.
  • Symtom:Ofta näsblödning i samband med frakturen. Man kan se en näsdeformitet vid en näsfraktur. Ödem och hematom i näsan och de periorbitala strukturerna föreligger oftast kan ses. 
  • Kliniska fynd:Vid palpation kan man känna krepitation, insjunkning eller oregelbundenhet i näsbenet.
  • Diagnostik:Klinisk diagnos. 
  • Behandling:Vid behov kan sluten reponering göras. Ibland krävs öppen reponering. Septumhematom ska omedelbart dräneras.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.