Nasofarynxcancer

  • Definition: Cancersjukdom i nässvalget.
  • Förekomst:I Sverige insjuknar drygt 30 personer årligen i nasofarynxcancer.
  • Symtom:Det vanligaste symtomet är en förstorad körtel på halsen. Andra är öronsmärta, ensidig hörselnedsättning eller nasalstenos. Skallbaserosioner kan ge förlamningar i den femte och sjätte kranialnerven, något som leder till huvudvärk, diplopi, ansiktsmärtor och domningar.
  • Kliniska fynd:Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen som inte varierar i storlek, sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen eller ensidig serös mediaotit (otosalpingit) ska föranleda misstanke och remiss till ÖNH-mottagning enligt standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer.
  • Diagnostik:Vid misstanke remiss till ÖNH-mottagning för vidare utredning. Diagnosen bekräftas med histologi.
  • Behandling:Strålbehandling är huvudsaklig behandling.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos.

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.