Näspolyper

  • Definition:Inflammerad och ödematös slemhinna som putar ut i näsan eller bihålorna. Är relaterat till kronisk rinosinuit. 
  • Förekomst:Prevalensen är cirka 5 %.
  • Symtom:Börjar vanligtvis med nästäppa. Vartefter ses munandning, avsaknad av lukt, snarkning, nasal röst och huvudvärk.
  • Kliniska fynd:Näspolyper är gråbleka, oftast glatta, mer eller mindre stjälkade, vätskefyllda formationer som i regel är multipla och bilaterala.
  • Diagnostik:Tilläggsundersökningar kan vara röntgen, DT, nasal endoskopi.
  • Behandling:Primärbehandlingen är läkemedel, och i första hand åtgärda orsaken till inflammationen. Detta kan innebära sanering av bihålorna eller antiallergisk behandling. I ett senare skede kan kirurgi vara aktuellt. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.