Rhinitis sicca

  • Definition:En tydlig definition saknas. Torr näsa med symtom. 
  • Förekomst:Vanligt förekommande.
  • Symtom:Symtom till följd av torrheten, såsom irritation, bildning av skorpor i näsan och/eller nästäppa.
  • Kliniska fynd:Normala fynd till torr och skorpig slemhinna vid främre rinoskopi. 
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. Eventuellt kan bilddiagnostik göras. 
  • Behandling:Ta bort predisponerande faktorer, återfukta av slemhinnan, ta bort skorpor, undvika skadliga faktorer och behandla infektioner. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.