Läkemedelsutlöst rinit

  • Definition:Tillstånd som beror på långvarigt bruk av slemhinneavsvällande nässprej eller näsdroppar.
  • Förekomst:Ett relativt vanligt tillstånd.
  • Symtom:Ökad nästäppa och nasal hyperreaktivitet.
  • Kliniska fynd:Nässlemhinnan är svullen och röd.
  • Diagnostik:Ingen tilläggsundersökning tillför.
  • Behandling:Att avsluta användningen av slemhinneavsvällande medicin, eventuellt lokalt kortison i några dagar.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.