Akut rinosinuit

  • Definition:Inflammation i näsa och näsans bihålor med slemhinnesvullnad och nedsatt eller upphävt dränage från bihålorna till näsan.
  • Förekomst:Vanligt tillstånd i primärvård. Endast ett fåtal utvecklar akut bakteriell rinosinuit.
  • Symtom:Kan variera från snuva, nästäppa, nedsatt luktsinne och lätt smärta i ansikte till svår smärta i ansikte med varig snuva (oftast ensidigt).
  • Kliniska fynd:Få specifika kliniska fynd förutom tecken på inflammation i nässlemhinnan. Vargata i epifarynx är ett ovanligt men säkert tecken på bakteriell rinosinuit.
  • Diagnostik:Diagnosen kan ställas på typiska symtom tillsammans med kliniska fynd. Blodprover och odlingar har begränsat värde. 
  • Behandling:Primärbehandlingen är dränagefrämjande åtgärder, intranasala kortikosteroider och hos utvalda patienter med akut bakteriell rinosinuit och svåra symtom antibiotikabehandling. 

Basfakta

Definition1-2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.