Septumperforation

Basfakta

Definition

  • Näsans septum är en mittlinjestruktur som delar näsan i två näsborrar, och som består av slemhinnebeklätt brosk och ben.1
  • En septumperforation är en genomgående defekt i näsans skiljevägg som involverar brosket och slemhinnan bilateralt.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.