Vasomotorisk rinit

  • Definition:Nästäppa och sekretion som är oberoende av säsong och utan påvisbar allergi. Exklusionsdiagnos.
  • Förekomst:Vanligt tillstånd.
  • Symtom:Växlande nästäppa och därpå riklig, vattnig sekretion. Nysningar, näsklåda och konjunktival irritation är mindre framträdande.
  • Kliniska fynd:Vanligtvis har slemhinnan ett normalt utseende men den kan vara svullen och röd. 
  • Diagnostik:Inga specifika tester är tillgängliga för att diagnostisera vasomotorisk rinit, men behov av allergiutredning bör bedömas.
  • Behandling:Undgå exponering för irritanter. Eventuellt behandling med nasala steroider eller antihistaminer.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.