Vestibularisneurit

Sammanfattning

  • Definition:Ett syndrom med akut vertigo av perifert ursprung, som beror på akut inflammation i den vestibulära delen av den åttonde kranialnerven.
  • Förekomst:Ovanligt tillstånd. 
  • Symtom:Typisk klinisk bild med tecken på unilateral svikt av den vestibulära funktionen, som kännetecknas av snabbt insättande, allvarlig, kontinuerlig vertigo, illamående, kräkningar och gångsvårigheter. 
  • Kliniska fynd:Horisontell spontannystagmus och falltendens. Genom att använda HINTS-testet går det att skilja mellan perifer och central genes till vertigo.
  • Diagnostik:I vanliga fall inga andra undersökningar men MR hjärna kan övervägas vid misstanke om central genes.
  • Behandling:Vestibulära rehabiliteringsövningar/aktivitet är aktuellt för alla. Steroider används ofta för att behandla eventuellt bakomliggande orsak där inflammation och/eller ödem kan föreligga.

Basfakta

Definition

  • Akut inflammation i den vestibulära delen av den åttonde kranialnerven.
  • Betecknas också balansnervsinflammation, vestibularisneuronit, neurolabyrintit, ensidig vestibulopati av okänd orsak.
  • Ett syndrom med akut vertigo av perifert ursprung. Om labyrinten är involverad kan tillståndet även ge hörselnedsättning.1-2
  • Vestibularisneurit beskrevs första gången av Ruttin 1903.3-4

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.