Vestibularisschwannom

Basfakta

Definition

  • Acusticusneurinom.
  • En histologiskt godartad, långsamväxande tumör som utgår från de schwannska cellerna runt n. vestibularis (åttonde hjärnnerven) i inre hörselgången.
  • Detta är den vanligaste primära infratentoriella tumören (6–8 % av primära intrakraniella tumörer).1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.