Pulpit

Basfakta

Definition

  • Inflammation i tandens pulpa, vanligen orsakad av karies.1
  • I tidigt stadium är pulpiten reversibel. Utan behandling blir tillståndet irreversibelt med pulpanekros som följd.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.