Freys syndrom

Basfakta

Definition

  • Freys syndrom, smakutlöst (gustatorisk) svettning, är en känd komplikation efter kirurgiska ingrepp på öronspottkörteln.
  • Syndromet uppstår oftast några månader efter parotiskirurgi och i sällsynta fall efter purulent parotit, trauma, tyfoidfeber eller temporomandibulär ledkirurgi.1
  • Sjukdomen kännetecknas av att smakstimulering utlöser svettning och rodnad i ett område ovanför, framför och under örat.
  • Tillståndet har uppkallats efter Luca Frey som beskrev det 1923. Dock beskrevs det första gången av Baillarger 1853.

Diagnos

Behandling


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.