Halscystor, mediala och laterala

Basfakta

Definition

  • Man skiljer på laterala och mediala cystor och fistlar på halsen.
  • Både laterala och mediala cystor beror på utvecklingsanomalier.1-2
  • Medial halscysta:
    • Cysta som utgått från ductus thyreoglossus och vanligtvis befinner sig mellan hyoidbenet och tyreoideakörteln

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.