Käkfunktionsstörning relaterad till käkled

  • Definition:Omfattar smärta eller funktionsstörningar i käkleder och omgivande vävnad.
  • Förekomst:Vanligt tillstånd, oftare förekommande bland kvinnor (4:1).
  • Symtom:Käksmärtor, nedsatta eller smärtande rörelser i leden, huvudvärk, nacksmärtor eller nackstelhet, käkledsljud och ibland svårigheter att gapa. Symtomen kan vara akuta, recidiverande eller kroniska.
  • Kliniska fynd:Knäppningar från käkleden, nedsatt gapningsförmåga, skevt bett och eventuell ömhet i omliggande muskulatur.
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på anamnes och klinisk undersökning. Röntgen kan utesluta svårare patologiska, degenerativa eller traumatiska förändringar i skelettdelerna samt dentala orsaker, men är oftast normal eftersom förklaringen ofta finns i ledbrosket. MRT eller DT kan påvisa eventuella förändringar i ledbrosket.
  • Behandling:De flesta blir spontant förbättrade. Behandlingen bör vara konservativ och reversibel, och aktuella tilltag är avslappnings- och rörelseövningar för käken, bettskena och vi behov smärtstillande läkemedel. Det är viktigt att behandla bidragande faktorer som stress, ångest, depression och tandgnissling.

Basfakta

Definition

  • Temporomandibulär dysfunktion (TMD) omfattar en samling tillstånd som ger dysfunktion och smärta relaterad till tuggmuskulaturen och/eller käkleden med omkringliggande strukturer.
  • Kan också kallas käkfunktionsstörning, käkledsdysfunktion eller Costens syndrom.
  • De vanligaste diagnoserna relaterade till tillståndet är myalgi, artralgi, huvudvärk relaterad till käkfunktionsstörningen, förskjutning av ledytorna, hypermobilitet och degenerativ käkledssjukdom.
  • Besvären kan vara akuta. recidiverande eller kroniska.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.