Poststreptokocksjukdom

Basfakta

Definition

  • Betahemolytisk grupp A-streptokockfaryngit, scharlakansfeber och i undantagsfall asymtomatiska bärare är kopplade till en rad poststreptokock-suppurativa och icke-suppurativa komplikationer.1
  • Grupp A-streptokocker kan utlösa postinfektiösa syndrom som akut reumatisk feber och poststreptokock-glomerulonefrit.

Reumatisk feber

Reaktiv artrit av poststreptokocktyp

PANDAS

Poststreptokock-glomerulonefrit

Laboratorieundersökningar

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.