Sialoadenit

  • Definition:Inflammatoriska förändringar och bakteriella och virala infektioner i spottkörtlarna.
  • Förekomst:Relativt sällsynt tillstånd.
  • Symtom:Akut svullnad i salivkörteln, ökad smärta och svullnad vid måltiderna, feber.
  • Kliniska fynd:Ömma och svullna salivkörtlar vid palpation, eventuellt erytem och svullnad runt öppningen av utförsgången i munhålan.
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. Ultraljud, MRT, DT och biopsi kan övervägas. 
  • Behandling:Särskilt vid akut sialoadenit består behandlingen av antibiotika. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.