Sialolitiasis, spottstenar

  • Definition:Stenbildning i spottkörtlar eller spottkörtlarnas utförsgångar.
  • Förekomst:Vanligast hos personer 30–60 år.
  • Symtom:Smärta, irritation och lokal svullnad i samband med måltider.
  • Kliniska fynd:Ibland palpabel sten, vanligast över utförsgången av g. submandibularis.
  • Diagnostik:Klinisk diagnos. Röntgen, ultraljud, DT och sialografi kan övervägas.
  • Behandling:Ofta behandling med salivstimulerande läkemedel och massage. Ibland behov av kirurgi eller annan intervention. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.