Faryngit

  • Definition:Infektion i svalgslemhinnan, vanligen förorsakat av virus.
  • Förekomst:En av de vanligaste orsakerna till läkarkontakt.
  • Symtom:Torr, kliande känsla i nässvalget, halsont och ibland sväljningssmärtor. Ingen eller lätt feber. Oväsentligt nedsatt allmäntillstånd.
  • Kliniska fynd:Svalgslemhinnan är till en början hyperemisk (rodnad) och lite torr, senare ses ökad sekretion. Regionala cervikala lymfkörtlar kan vara förstorade och ömma på båda sidor.
  • Diagnostik:Eventuellt snabbtest för streptokocker om man bedömer att ett positivt test skulle leda till behandling (3 av 4 positiva Centorkriterier, se Streptokockinfektion i halsen).
  • Behandling:Över 90 % är symtomfria efter en vecka utan behandling. Vid hållpunkter för bakteriell infektion kan det vara aktuellt med antibiotika.

Basfakta

Definition

  • Faryngit är en diffus infektiös process i svalgslemhinnan.1
  • Etiologiskt, kliniskt, diagnostiskt och behandlingsmässigt har tillståndet många gemensamma nämnare med tonsillit, och faryngit och tonsillit kan förekomma samtidigt.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.