Herpangina

  • Definition:Akut febril halsinfektion orsakad av enterovirus.
  • Förekomst:Vanligast hos barn <10 år. Förekommer ofta på sommaren eller hösten. 
  • Symtom:Trötthet, smärta i mun/svalg, feber och sväljbesvär. 
  • Kliniska fynd:Slemhinneförändringar, hyperemi och 1–2 mm stora papler som i loppet av ett dygn utvecklar sig till vesikler. Vesiklerna går sönder och lämnar gulvita sår som ofta är 2–4 mm i diameter.
  • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och kliniska fynd.
  • Behandling:Sjukdomen går ofta över utan specifik behandling inom 5–7 dagar. Symtomlindring.

Basfakta

Definition

  • Herpangina är en akut halsinfektion som kännetecknas av små papler och vesikler i den mjuka gommen, gomspenen och de främre gombågarna, eventuellt även på tonsillerna.
  • Det är en ofarlig och självläkande virussjukdom som främst drabbar barn.
  • Sjukdomen höstblåsor är ett närliggande tillstånd, där förutom de orala symtomen också uppstår utslag på händer och fötter. 

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.