Cancer i orofarynx

Basfakta

Definition

 • Med orofarynx menas:
  • Den mittre delen av svalget från uvula cranialt till tungbenet caudalt
  • Lateralväggen
  • Tonsillen
  • Tonsillogen och den främre och bakre gombågen
  • Glossotonsillära sulci
  • Bakväggen
  • Övre begränsning: den orala ytan på mjuka gommen och uvula

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.