Peritonsillär abscess

  • Definition:Abscessbildning runt tonsill, oftast en komplikation till akut tonsillit.
  • Förekomst:Incidens cirka 35-40 fall per 100 000 personer och år.
  • Symtom:Feber, hals- och sväljsmärta, öronsmärta, svårigheter att gapa och dregling.
  • Kliniska fynd:Svårigheter att gapa, grötig röst. Den peritonsillära vävnaden är injicerad och ödematös. Tonsillen och uvula är förskjuten mot den friska sidan.
  • Diagnostik:Typiska symtom och kliniska fynd.
  • Behandling:Punktion eller insicion. Penicillin, eventuellt med tillägg av metronidazol. Täta kontroller.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.