Streptokockinfektion i halsen

  • Definition:Infektion i bakre svalget och/eller tonsillerna till följd av en infektion med streptokocker, vanligen grupp A-streptokocker (GAS).
  • Förekomst:Vanligt förekommande.
  • Symtom:Halsont, sväljsvårigheter och ökad temperatur (38–40 °C), men inga förkylningssymtom.
  • Kliniska fynd:Intensivt röda tonsiller, ofta med beläggning och förstorade och ömma lymfkörtlar i käkvinkeln.
  • Diagnostik:Klinisk diagnostik med hjälp av Centorkriterier samt positivt snabbtest för streptokocker.
  • Behandling:Svåra och måttliga fall behandlas med antibiotika (penicillin), vid milda symtom kan man avstå från antibiotika.

Basfakta

Definition

  • Infektion i bakre svalget och/eller tonsillerna till följd av en infektion med streptokocker, vanligen grupp A-streptokocker (GAS).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.