Tonsillhypertrofi

  • Definition:Hypertrofiska eller förstorade tonsiller utan att tecken på infektion föreligger.
  • Förekomst:Tonsillhypertrofi är vanligt hos barn men förekommer även hos vuxna.
  • Symtom:Sväljbesvär, ätsvårigheter och röstförändringar. Ibland orolig sömn och andningsbesvär med apnéperioder och sömnapnésyndrom.
  • Kliniska fynd:Förstorade tonsiller utan tecken på akut infektion. Övrig undersökning av munhåla och svalg samt lymfkörtlar på halsen rekommenderas.
  • Diagnostik:Vid besvärande symtom kan endoskopisk rinoskopi göras (oftast hos specialist i ÖNH-sjukdomar)
  • Behandling:Vid lättare symtom ingen behandling. Vid obstruktiva symtom med negativ påverkan på livskvalitet och/eller funktion kan kirurgi övervägas med tonsillotomi eller tonsillektomi.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.