Cancer i hypofarynx

  • Definition:Cancersjukdom i nedre delen av svalget.
  • Förekomst:I Sverige insjuknar cirka 60 personer årligen i hypofarynxcancer.
  • Symtom:Ger länge endast okarakteristiska symtom som globuskänsla och lättare sväljsvårigheter. Mer specifika symtom är ensidig halssmärta, obehag vid sväljning och sväljningssvårigheter. Resistens på halsen och/eller heshet är ofta debutsymtom, men tyder på lokal spridning. Ofta viktnedgång.
  • Kliniska fynd:Nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knuta på halsen som inte varierar i storlek, heshet >3 veckor utan förbättring eller sväljbesvär eller klumpkänsla med smärta upp mot öronen ska föranleda misstanke och till ÖNH-mottagning enligt standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer.
  • Diagnostik:Vid misstanke remiss till ÖNH-mottagning för vidare utredning. Diagnosen bekräftas med histologi.
  • Behandling:Icke kurativt syftande strålbehandling är första linjens behandling behandling om tumören är avancerad, vilket de flesta hypofarynxtumörer är vid diagnos. Ibland är kirurgi aktuellt.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.