Larynxcancer

Basfakta

Definition

  • Cancer i larynx (struphuvudet) – indelas ofta efter lokalisation: supraglottisk, glottisk, subglottisk.
  • Skivepitelcancer utgör mer än 90 % av fallen.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.