Snarkning utan definierad orsak

  • Definition:Inspiratoriskt ljud som uppkommer under sömn och som orsakas av att vävnaden i farynx mellan choanae och epiglottis faller samman.
  • Förekomst:Är vanligare bland män och ökar med åldern upp till cirka 60-årsåldern.
  • Symtom:Snarkning rapporterad av patient eller anhörig. Vid dagtrötthet och rapporterade andningsuppehåll under sömnen bör sömnapnésyndrom misstänkas.
  • Kliniska fynd:Kliniska fynd kan vara septumdeviation, näspolyper, förstorad uvula och tonsillhypertrofi. Vanligt med övervikt.
  • Diagnostik:Tilläggsundersökningar kan vara polysomnografi, vid misstanke om obstruktivt sömnapnésyndrom.
  • Behandling:Råd om egenbehandling. Eventuellt bettskena. I sällsynta fall kan operation bli aktuell.

Basfakta

Definition

  • Inspiratoriskt ljud som uppkommer under sömn och som orsakas av att vävnaden i farynx mellan choanae och epiglottis faller samman.
  • Lätt till måttlig snarkning är att betrakta som ett normalt fenomen.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.