Främmande kropp i hörselgången

  • Definition:Objekt/föremål i hörselgången.
  • Förekomst:Vanligast hos mindre barn.
  • Symtom:Smärta, sämre hörsel, purulent sekretion, förstärkt hörsel, klåda, lock för örat, eventuellt utveckling av infektion med sekretion.
  • Kliniska fynd:Med otoskopi är det ofta lätt att se den främmande kroppen.
  • Diagnostik:Görs med hjälp av otoskopi. 
  • Behandling:Består av olika behandlingsalternativ, såsom användning av tång, öronsug, öronslynga och öronspolning. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.