Hörselgångsfurunkel

  • Definition:Infektion i en hårsäck i hörselgången med bildning av en liten abscess.
  • Förekomst:Främst vid skador på huden i hörselgången. 
  • Symtom:Vanligen intensiva smärtor. Inga allmänsymtom.
  • Kliniska fynd:Avgränsad rodnad och svullnad i hörselgången. 
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd.
  • Behandling:Smärtlindring, alsolsprit och i vissa fall antibiotika. 

Basfakta

Definition

  • Infektion i en hårsäck i hörselgången där purulent materia sträcker sig genom dermis och in i den subkutana vävnaden, där det bildas en liten abscess.1
  • Följer ofta efter en follikulit.

Diagnos

Behandling

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.