Missbildningar och utstående öron

Basfakta

Definition

 • Medfödda missbildningar orsakas antingen av ett fel under embryogenesen (malformationer) eller intrauterina händelser som påverkar embryots eller fostrets tillväxt.
 • Medfödda missbildningar i ytterörat kan vara ensidiga eller dubbelsidiga:1
  • Mikroti – missbildat ytteröra
  • Anoti – avsaknad av ytteröra
  • Preaurikulär fistel
  • Aurikulärt bihang
  • Auris alatae – utstående öron
 • Det kan också förekomma missbildningar i hörselgången, mellanörat eller trumhinnan.

Diagnos

Behandling

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.