Nekrotiserande extern otit

Basfakta

Definition

  • Nekrotiserande extern otit är en infektion med destruktivt förlopp och med potentiellt livshotande komplikationer.1
  • Osteit i temporalbenet och närliggande ben i skallens bas benämns också malign extern otit eftersom tillståndet tidigare hade hög mortalitet.2
  • Tillståndet ses som en komplikation till extern otit3 och förekommer först och främst bland äldre personer med diabetes mellitus eller något annat tillstånd som försvagar immunsystemet.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.