Extern otit

Sammanfattning

 • Definition:Inflammation i hörselgångens hud.
 • Förekomst:Vanligt förekommande, särskilt på sommaren och vid bad.
 • Symtom:Värk och klåda i örat. Även svullnadskänsla, hörselnedsättning och smärta vid tuggning.
 • Kliniska fynd:Smärta vid tryck på tragus och när man drar i ytterörat, mer än man kan förvänta sig i vanliga fall.
 • Diagnostik:Otoskopi kan visa ödem och erytem i hörselgången med sekretion.
 • Behandling:Lokalbehandling med kortison och antibiotika. Smärtlindring. Vid kroniska fall beror behandlingen på bakomliggande sjukdom.

Basfakta

Definition

 • Inflammation i huden i hörselgången:1-2
  • På grund av infektion, allergi eller hudsjukdom/eksem
 • I regel ett ofarligt tillstånd men en aggressiv variant med uttalade smärtor och generella symtom förekommer.
 • Indelning:
  • Akut: Mindre än sex veckor, oftast bakteriell
  • Kronisk: Symtom såsom vid akut extern otit, mer än tre månader, mer sällsynt, ofta svampinfektion eller kontaktallergi
 • En särskild form är nekrotiserande (malign) extern otit:

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.