Vaxpropp

  • Definition:Ansamlingar av öronvax som leder till symtom och/eller leder till nedsatt förmåga att bedöma örat/hörseln.
  • Förekomst:En av de vanligaste sökorsakerna till primärvården. Upp till två tredjedelar av äldre har (återkommande) vaxpropp.
  • Symtom:Kan leda till smärta, klåda, svullnadskänsla, lockkänsla, tinnitus, hosta, yrsel och nedsatt hörsel.
  • Kliniska fynd:Otoskopi visar vanligen öronvax som kan vara helt obstruerande.
  • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och kliniska fynd. 
  • Behandling:Kan bestå av vaxlösande medel och/eller öronspolning och/eller manuell borttagning av öronvax.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.