Handskador

Basfakta

Definition

 • Handen har en komplicerad anatomi och många funktioner. Skador på handen kan därför ge betydande funktionsnedsättning.1
 • Också vid mindre handskador krävs en grundlig medicinsk bedömning för att minska risken för restsymtom på kort eller lång tid.
 • Handskador delas in i fem huvudgrupper:
  • Skärskador
  • Frakturer och luxationer
  • Mjukdelsskador och amputationer
  • Infektioner
  • Brännskador

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.